Usvojena uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi – Za direktna plaćanja 18.326.899.000 dinara

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu u raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini. (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 1/20 od 10. januara 2020. godine) Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2020. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i […]
Vlada Republike Srbije donela je Uredbu u raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini. (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 1/20 od 10. januara 2020. godine)

Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2020. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Sredstva se raspoređuju za sledeće programske aktivnosti/projekte:

  1.  direktna plaćanja;

  2.  mere ruralnog razvoja;

  3.  kreditnu podršku u poljoprivredi;

  4. posebne podsticaje;

  5. IPARD podsticaje.


Obim sredstava za direktna plaćanja iznosi 18.326.899.000 dinara.
Sredstva se raspodeljuju za sledeće vrste podsticaja:
1) premiju za mleko u iznosu od 3.000.000.000 dinara;
2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 9.797.314.800 dinara;
3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice ribe šarana i kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke, u iznosu od 3.008.084.200 dinara;
4) podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja u iznosu od 1.400.000.000 dinara;
5) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 20.000.000 dinara;
6) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 600.000.000 dinara;
7) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od 1.000.000 dinara;
8) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 500.000.000 dinara;
9) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 500.000 dinara.

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticajaisplaćuju se u odgovarajućim maksimalnim iznosima, i to za:
1) premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka;
2) osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju u iznosu od 5.200 dinara po hektaru;
3) podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
4) podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 40.000 dinara po grlu;
5) podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu;
6) podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 15.000 dinara po grlu;
7) podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;
8) podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;
9) podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;
10) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;
11) podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;
12) podsticaje za tov junadi u iznosu od 15.000 dinara po grlu u tovu;
13) podsticaje za tov jagnjadi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
14) podsticaje za tov jaradi u iznosu od 2.000 dinara po grlu u tovu;
15) podsticaje za tov svinja u iznosu od 1.000 dinara po grlu u tovu;
16) podsticaje za krave dojilje u iznosu od 40.000 dinara po grlu;
17) podsticaje za košnice pčela u iznosu od 720 dinara po košnici;
18) podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u iznosu od deset dinara po kilogramu proizvedene ribe;
19) podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 20.000 dinara po grlu;
20) regres za troškove skladištenja u javnim skladištima u iznosu od 40% troškova skladištenja.

 

Obim sredstava za podsticaje za mere ruralnog razvoja iznosi 6.077.200.000 dinara.

Sredstva se raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:
1) unapređenje konkurentnosti u iznosu od 4.031.698.000 dinara, i to za:
(1) investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 2.788.198.000 dinara, od čega za:
podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 438.198.000 dinara, od čega za podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja u iznosu od 238.198.000 dinara i za podsticanje podizanja novih višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze u iznosu od 200.000.000 dinara,
podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 2.350.000.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 1.080.000.000 dinara, za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 200.000.000 dinara, za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 200.000.000 dinara, za investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 100.000.000 dinara, za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 250.000.000 dinara, za podršku za investicije u nabavku novih traktora u iznosu od 500.000.000 dinara i za podršku investicijama za elektrifikaciju polja u iznosu od 20.000.000 dinara;
(2) investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva u iznosu od 543.500.000 dinara, od čega za:
podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u iznosu od 3.000.000 dinara,
kontrolne markice za poljoprivredno-prehrambene proizvode i evidencione markice za vino u iznosu od 500.000 dinara,
nabavku opreme u sektoru mesa, mleka i piva u iznosu od 40.000.000 dinara,
izgradnja objekata i nabavka opreme u sektoru proizvodnje vina u iznosu od 400.000.000 dinara,
izgradnja objekata i nabavka opreme u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića u iznosu od 100.000.000 dinara;
(3) upravljanje rizicima (regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje) u iznosu od 700.000.000 dinara;
2) podsticaje za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa u iznosu od 504.000.000 dinara, i to za:
(1) organsku proizvodnju u iznosu od 350.000.000 dinara, od čega za:
– organsku biljnu proizvodnju u iznosu od 150.000.000 dinara,
– organsku stočarsku proizvodnju u iznosu od 200.000.000 dinara;
(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 154.000.000 dinara, od čega za:
– očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 2.000.000 dinara,
– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 150.000.000 dinara,
– očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u iznosu od 2.000.000 dinara;
3) podsticaje za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima u ukupnom iznosu od 775.000.000 dinara, i to za:
(1) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 150.000.000 dinara;
(2) podršku mladima u ruralnim područjima u iznosu od 600.000.000 dinara;
(3) sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima u iznosu od 25.000.000 dinara, od čega za:
– podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 5.000.000 dinara,
– podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u iznosu od 20.000.000 dinara;
4) podsticaje za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 10.001.000 dinara, i to za:
(1) pripremu lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 10.000.000 dinara;
(2) sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u iznosu od 1.000 dinara;
5) podsticaje za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja u ukupnom iznosu od 756.501.000 dinara, i to za:
(1) razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u iznosu od 230.000.000 dinara;
(2) podršku pružanju saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima, udruženjima, zadrugama i drugim pravnim licima u poljoprivredi u iznosu od 526.501.000 dinara.

Kako je ostataka bužeta za poljoprivredu raspoređen pogledajte OVDE.

Foto: Pixabay (Monsterkoi)