Odluka o izmeni odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmeni odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine (Objavljeno u „Službenom glasniku RSˮ, broj 94/19 od 27. decembra 2019. godine) U Odluci o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne […]
Vlada Republike Srbije donela je Odluku o izmeni odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine (Objavljeno u „Službenom glasniku RSˮ, broj 94/19 od 27. decembra 2019. godine)

U Odluci o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 108/16, 78/17, 119/17, 42/18 i 104/18), tačka 3. menja se i glasi:
„3. Izuzetno od tačke 2. ove odluke, za uvoz robe iz tarifne oznake 0103 91 10 00, za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 i 0405 10 19 00, za konditorsku industriju i za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 00 i 0402 21 18 00, za proizvodnju gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104, posebna dažbina se ne plaća do 31. decembra 2020. godine, a za robu iz tar. oznaka 0402 10 19 00, 0402 21 18 00 i 0405 10 19 00, za proizvodnju sladoleda, posebna dažbina se ne plaća do 31. jula 2020. godine.ˮ

U tački 8. stav 2. menja se i glasi:
,,Za robu iz tačke 3. ove odluke namenjenu potrebama konditorske industrije, proizvodnje sladoleda, odnosno proizvodnje gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104, uvoznik podnosi carinskom organu izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije, proizvodnje sladoleda, odnosno proizvodnje gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104.ˮ

Ova odluka primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

Nomenklaturu za carinske tarife za 2020. možete preuzeti OVDE.

Foto: Pixabay (Monsterkoi )