Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2020. godinu

Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu, (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 85/19), Pored usklađivanja nomenklature koje obuhvata izmene i/ili dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, Napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife, Uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Zakonom o carinskoj tarifi, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini koje su primenjene […]
Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu, ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 85/19),

Pored usklađivanja nomenklature koje obuhvata izmene i/ili dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, Napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife, Uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Zakonom o carinskoj tarifi, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini koje su primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Svrstavanje robe u Carinsku tarifu predstavlja određivanje tarifnog stava za tu robu, u skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi i propisima donetim na osnovu ovog zakona. Nomenklatura Carinske tarife usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, primenjuje se na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Prečišćen, integralni tekst Carinske tarife možete preuzeti OVDE.

Foto: Uprava carina