Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede: Krediti poljoprivrednicima za preradu u sektoru voća, grožđa i povrća

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za dodelu kredita namenjenih finansiranju investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća. Sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije u Sektoru voće, grožđe i povrće,  i to: Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda; Nabavka opeme-linija za čišćenje i pranje proizvoda; […]
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za dodelu kredita namenjenih finansiranju investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije u Sektoru voće, grožđe i povrće,  i to:

  • Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda;

  • Nabavka opeme-linija za čišćenje i pranje proizvoda;

  • Nabavka opreme-linije za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;

  • Nabavka opreme-linije za pakovanje i obeležavanje proizvoda;

  • Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostatka nakon rezidbe voćnih vrsta;

  • Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva;

  • Nabavka opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda;

  • Nabavka opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;

  • Nabavaka opreme za proizvodnju vina (opreme za primarnu preradu grožđa, oprema za fermentaciju vina, oprema za čuvanje  negovanje vina, oprema za punjenje vina);


Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -  fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.   Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

-maksimalan iznos kredita 20.000 evra,

-Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

-rok otplate 24 meseca,

-grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda  ne obračunava se interkalarna kamata,

-otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata)

Konkurs je otvoren od 8. februara 2020. godine do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa možete preuzeti OVDE

Prijavu na konkurs možete preuzeti OVDE.

Foto: Pixabay (orzalaga)