Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede: Krediti za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2020. godini. Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza, svinja. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti […]
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2020. godini.

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza, svinja. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -pravnim i fizičkim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
-maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
-Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
-rok otplate 24 meseca,
-grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
-otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču odnosno izdavaocu predračuna koje bude odabrao učesnik konkursa.

Konkurs je otvoren od 08. februara 2020. godine do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa možete preuzeti OVDE.

Prijavu na konkurs možete preuzeti OVDE.

Foto: Pixabay (congerdesign)