Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede: Krediti za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima –  fizičkim  i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način: -maksimalan iznos kredita […]
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov. Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -  fizičkim  i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

-maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

-Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 3.000 evra,

-rok otplate 15 meseci,

-korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita  registrovanom dobavljaču kvalitetne teladi i prasadi za tov koju bude odabrao učesnik konkursa.

Konkurs je otvoren od 08. februara 2020. godine do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa možete preuzeti OVDE

Prijavu na konkurs možete preuzeti OVDE.

Foto: Pixabay (ramboldheiner )