Mihajlovićeva: Reforma „Puteva Srbije“ neophodna za dalji razvoj i efikasniji rad

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, održala je danas sastanak Radne grupe za praćenje reforme putnog sektora u Srbiji, na kojem je bilo reči o dosadašnjim rezultatima i aktivnostima koje predstoje. Mihajlovićeva je tom prilikom istakla da Ministarstvo saobraćaja nije zadovoljno efikasnošću i konkurentnošću „Puteva Srbije“ i da očekuje da će se ovom reformom doći […]
Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, održala je danas sastanak Radne grupe za praćenje reforme putnog sektora u Srbiji, na kojem je bilo reči o dosadašnjim rezultatima i aktivnostima koje predstoje.

Mihajlovićeva je tom prilikom istakla da Ministarstvo saobraćaja nije zadovoljno efikasnošću i konkurentnošću „Puteva Srbije“ i da očekuje da će se ovom reformom doći ne samo do kvalitetnijeg održavanja putne mreže, već i dobijanja profitabilnog javnog preduzeća, sa jasno definisanim obavezama i odgovornošću.

„Puno toga smo uradili u prethodnom periodu, jer bez reforme u drumskom sektoru nema daljeg napretka. Svesni smo postojećih kapaciteta i kritičnih tačaka i nismo u potpunosti zadovoljni efikasnošću rada "Puteva Srbije". Zajedno sa konsultantima i međunarodnim partnerima definisaćemo osnovne pravce kako reforme putnog sektora, tako i restrukturiranja ovog preduzeća, u cilju efikasnijeg poslovanja, povećanja kapaciteta svih relevantnih institucija, ali i izgradnje, održavanja i veće bezbednosti puteva“, rekla je ona.

Na sastanku je posebno bilo reči o potpisivanju ugovora između Vlade Srbije i Javnog preduzeća „Putevi Srbije“, kojim bi se precizno definisali nivoi usluga i uspostavio jasan vremenski program za radove i strukturne reforme.

Potpredsednica Vlade zahvalila je predstavnicima svih resornih ministarstava, Svetskoj banci, Evropskoj banci za obnovu i razvoj, kao i Evropskoj investicionoj banci, na uloženom radu i podršci u planiranju i sprovođenju reforme drumsko-saobraćajnog sektora.

Predstavnici Svetske banke, EBRD-a i EIB-a istakli su da je ovo veliki korak u procesu reformi i kao rezultat trogodišnjeg rada ove institucije nastaviće da pružaju podršku implementaciji programa.

Sastanku su, pored predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i navedenih finansijskih organizacija, prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova, „Puteva Srbije“, „Koridora Srbije“ i angažovanih konsultanata.

Izvor: www.mgsi.gov.rs

Foto: www.mgsi.gov.rs