Odložena licitacija državnog poljoprivrednog zemljišta

U Novom Bečeju je odložena javna licitacija državnog poljoprivrednog zemljišta, planirana za 26. mart. Lokalna samouprava ove opštine je saopštila da zbog vanrednog stanja, uvedenog usled pandemije korona virusa, do daljeg odlaže zakazanu javnu licitaciju državnog poljoprivrednog zemljišta u novobečejskoj opštini. U Novom Bečeju je prethodno raspisan oglas za drugi krug javne licitacije, za davanje na korišćenje i u zakup […]
U Novom Bečeju je odložena javna licitacija državnog poljoprivrednog zemljišta, planirana za 26. mart.

Lokalna samouprava ove opštine je saopštila da zbog vanrednog stanja, uvedenog usled pandemije korona virusa, do daljeg odlaže zakazanu javnu licitaciju državnog poljoprivrednog zemljišta u novobečejskoj opštini. U Novom Bečeju je prethodno raspisan oglas za drugi krug javne licitacije, za davanje na korišćenje i u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Zainteresovani poljoprivrednici trebalo je da se nadmeću za zemljište na teritoriji opštine Novi Bečej, u katastarskim opštinama Novo Miloševo, Bočar, Kumane i Novi Bečej. U planu je bilo da se licitira za 2.304 hektara zemlje a period zakupa bo je na pet godina.Početna cena za hektar kretala se u rasponu od 504 dinara do 11.222 dinara. Bilo je planirano da zainteresovani u sredu, 18. marta, obiđu i vide parcele za licitaciju. Javno nadmetanje trebalo je da bude održano 26. marta, od 8 do 15 časova, u zgradi Opštine Novi Bečej.

U Zrenjaninu je javni oglas za davanje u zakup državnog poljoprivrendog zemljišta raspisan za prvi krug licitacije. Rok za prikupljanje dokumenacije je 26. mart. Planirano je da se u zakup izda oko 14.000 hektara oranica. Prethodno je objavljen Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu.

Zrenjanin je, inače, jedna od retkih lokalnih samouprava u Srbiji a ima ih ukupni četiri, gde se sa licitacijama zemljišta kasni toliko da se ulazi u drugu kalendarsku godinu. Zbog toga ratari godinama negoduju, ukazujući da se ne poštuju setveni rokovi i uništava zemljište jer nije moguće primeniti plodored.

Izvor: Danas