Vremenske prilike i stanje na putevima 26.03.2020. (MK)

SMANJENA VIDLJIVOST: Zbog pojave magle smanjuje se vidljivost na Popovoj Šapki  do 20 metara, a na planini Pletvar sa 50 na 80 metara. STANJE NA PUTEVIMA: Saobraćaj na državnim putevima odvija se nesmetano, po vlažnim putevima u zapadnom i jugozapadnom delu države, dok na nekim višim mestima na kolovozu ostaje zaostalo snežno blato nakon intervencije dežurnih posada JP Makedonijapat. U […]
SMANJENA VIDLJIVOST: Zbog pojave magle smanjuje se vidljivost na Popovoj Šapki  do 20 metara, a na planini Pletvar sa 50 na 80 metara.

STANJE NA PUTEVIMA: Saobraćaj na državnim putevima odvija se nesmetano, po vlažnim putevima u zapadnom i jugozapadnom delu države, dok na nekim višim mestima na kolovozu ostaje zaostalo snežno blato nakon intervencije dežurnih posada JP Makedonijapat. U ostatku zemlje putevi su vlažni. Umjerene snježne padavine zabilježene su u Mavrovu i na prelazu Straža, a sa niskim intenzitetom na planinskim prelazima Bukovo i đavato.


GRANIČNI PRELAZI: Za makedonske državljane zatvoreni su svi granični prelazi za izlaz iz države. Svi granični prelazi za strane državljane, putnike i vozila su zatvoreni, osim tranzita teretnih vozila, za predstavnike diplomatskih korpusa i one koji će dobiti odgovarajuću dozvolu Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon što dobiju mišljenje glavnog koordinacionog štaba.OBAVEŠTENJE: Victoria Invest DOO Filijala Elbasan izvodi građevinske radove na autoputu Kičevo – Ohrid, deonice 4 i 5. Na deonici 5 Podmolje – Ohrid doći će do promene režima saobraćaja, uredno obeleženih saobraćajnim znakovima. Amandman započinje 20.03.2020. i trajaće do završetka dela koji je utvrdio potrebu za promenom.

FREKVENCIJA: Intenzitet saobraćaja na putevima izvan gradskih sredina je umeren.

OPREZ: AMSM preporučuje prilagođenu brzinu kretanja, poštovanje saobraćajne signalizacije i pažljivo rukovanje vozilima, posebno na putevima kroz kotline, rečne doline i klisure, gde ima jutarnje magle i mogućnosti klizišta. Ovo se posebno odnosi na deonice Katlanovo – Veles, Mavrovo – Debar – Struga, Vinica – Berovo i Kočani – Delčevo.

SEZONSKO ZATVARANJE: Put R2332 Ohrid-Resen, kroz Nacionalni park Galičica (veza R1307 Carina – veza A3 i R1301 – Trpejca), zatvoren od 15.11.2019. do 01.04.2020. za sve vrste vozila.

ZIMSKA OPREMA: Od 15.11.2019. godine počinje zakonska obaveza posedovanja zimske opreme u vozilima. Ova obaveza će trajati do 15.03.2020. Na ovom linku je više informacija o zimskoj opremi.

ELEKTRONSKA NAPLATA PUTARINE: Počeo je novi način plaćanja putarine, više informacija možete dobiti OVDE.

RADOVI NA PUTU:

Viktorija Invest DOO Elbasan izvodi građevinske radove na autoputu Kičevo – Ohrid, deonice 4 i 5. Na deonici 5 Podmolje – Ohrid doći će do promene režima saobraćaja, što će na odgovarajući način biti obeleženo saobraćajnim znakovima. Izmena započinje 20.03.2020. i trajaće do završetka dela koji je potreban da se obnovi.

Od 26.02.2020. saobraćaj na putu R1107 Novo Lagovo – Vitolista odvijaće se jednom trakom, zbog građevinskih radova na putu (struganje asfalta), u trajanju od 60 dana. Na gradilištu je postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija.


DOO “Stanton gradnja” – Bitolj izveštava da je zbog građevinskih radova, tačnije saniranja klizišta (klizišta) na regionalnom putu R1102, deonica Veles-Gradsko (tranzitna deonica kroz Veles) od 24.02.2020. privremeno promenjen saobraćaj sve dok traju građevinski radovi.


Dana 31.01.2020. počele su građevinske aktivnosti na postavljanju kandelabra (električno osvetljenje) na autoputu A1 Veles-Negotino, čvor Veles-Jug, u trajanju od 30 (trideset) dana, zbog čega je izmenjen  režim saobraćaja.

DIGITAL DOOEL Strumica obaveštava o privremenoj izmeni režima saobraćaja na državnoj cesti A1, dionica: Demir Kapija-Smokvica, tokom građevinskih radova-električno osvjetljenje na tunelu Demir Kapija, državnog ministra prometa linkovi. Predmetna saglasnost u prometu važi 3 (tri) meseca od dana izdavanja (02.01.2020).

Iz kompanije ASFALT DOOEL SKOPLJE izveštavaju da će zbog građevinskih radova na izgradnji elektronskog sistema za naplatu naplatne stanice Demir Kapija u periodu 03.09.2019. do 02.03.2020. na deonici A1 Negotino – Gevgelija, naplatna cesta Demir Kapija biti demir Kapija Odobreno za privremeni režim saobraćaja br. 11-op-128/4 od 03.09.2019. Izdato od Ministarstva na promet i zvezi na Republika Makedonija.

Mk bageri izveštavaju da je zbog sanacije regionalnog puta R1204, deonica Kumanovo – Sveti Nikole L = 32 km, odobren privremeni režim saobraćaja.

Strabag AG izveštava da izvodi građevinske aktivnosti na putnom pravcu A4 Štip – Radoviš. Vozačima se savetuje da pažljivo prilaze ovom odeljku i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

D. P. Ilinden – Struga izveštava da je zbog građevinskih radova na izgradnji autoputa TIRZ Struga na regionalnom putu A2 v. Podmolje – Struga privremeno izmenjen režim saobraćaja. Na mestu je postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija.

RADOVI NA PUTEVIMA – SKOPLJE:

Grad Skoplje izveštava da je zbog rekonstrukcije Plastičarske ulicem, tačnije zbog izgradne atmosferske kanalizacije, proširenja pešačke staze i rekonstrukcije vodovodne mreže, biće privremeno izmenjen režim saobraćaja. Promena režima saobraćaja stupa na snagu 25. februara 2020. (utorak), kada započne asfaltiranje severnog kolnika raskrsnice Bit-Piazza do prve raskrsnice semafora s makedonsko-kosovskom brigadom. Nakon toga nastavit će se asfaltiranje površina uz ulicu produžetka, kao i struganje postojećeg puta širine 4 metra. Privremeni režim saobraćaja uvodi se na krajnjoj desnoj traci u smeru ka Ilindenskoj kasarni, a saobraćaj će biti dvosmeran na preostalom delu ulice za koji će biti postavljena odgovarajuća signalizacija. Nakon završetka gore navedenih građevinskih radova, asfaltiranje će se izvršiti na južnoj strani ulice istim redosledom aktivnosti. Grad Skoplje apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da prilagode svoju brzinu u skladu sa uslovima na putu.

Zbog izgradnje kanalizacionog kolektora na reci Vardar, na delu Bulevara Srbije biće uveden privremeni režim saobraćaja. Promena režima saobraćaja stupiće na snagu 27.01.2020.,  građevinske aktivnosti će obuhvatiti raskrsnicu sa Bulevarom Jane Sandanski i Bulevarom. Vidoe Smilevski Bato do raskrsnice sa Bulevarom ASNOM Privremeni saobraćaj biće smešten na krajnjoj desnoj i srednjoj traci na jednom delu bulevara, a saobraćaj će se kretati samo poslednjom levom trakom u naznačenom smeru.

Od 17.12.2019 zbog građevinskih aktivnosti na Bl. “Nikola Karev”, uvodi se privremeni režim saobraćaja do njegovog završetka. Pozivamo sve učesnike u prometu da budu oprezni i prilagode svoju brzinu u skladu sa uslovima na putu

CUKS izveštava da je zbog građevinskih aktivnosti na raskrsnici između Bulevara Kiro Gligorov i ulica 1, na delu bulevara, uveden privremeni režim saobraćaja, tako da se saobraćaj kreće od mosta Todora Aleksandrova do raskrsnice sa ulicom Pera Nakova, na delu bulevara. Kiro Gligorov, kretaće se u saobraćajnoj traci. CUKS apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da prilagode svoju brzinu u skladu sa uslovima na putu, poštujući postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izvor: AMSM
Foto: Pixabay (suju )