Siva plesan i mere zaštite


Siva plesan predstavlja veliki problem pri proizvodnji povrća u zaštićenom prostoru. Najveće štete su u objektima u kojima nije pravilno regulisana temperatura i vlažnost, zato što su to dva najznačajnija faktora za pojavu i razvoj bolesti. Kod infekcije mladih biljaka ova gljiva prouzrokuje simptome poleganja biljaka ili topljenja rasada. Tada na prizemnom delu stabla uočavamo vodenastu pegu koja zahvata tkivo […]

Siva plesan predstavlja veliki problem pri proizvodnji povrća u zaštićenom prostoru. Najveće štete su u objektima u kojima nije pravilno regulisana temperatura i vlažnost, zato što su to dva najznačajnija faktora za pojavu i razvoj bolesti. Kod infekcije mladih biljaka ova gljiva prouzrokuje simptome poleganja biljaka ili topljenja rasada. Tada na prizemnom delu stabla uočavamo vodenastu pegu koja zahvata tkivo stabla sa svih strana. Karakteristični simptomi su na plodovima paradajza. Na spojnom mestu ploda i peteljke nastaje vodenasta nekroza, i dolazi do opadanja plodova.


Pri zaustavljenoj infekciji ploda, na njemu se formiraju beli prstenovi. Takvi plodovi ne propadaju, ali imaju manju tržišnu vrednost. U uslovima velike relativne vlažnosti vazduha na površini zaraženog tkiva javlja se sivopepeljasta prevlaka. Na lišću, najčešće na njegovom vrhu javljaju se vodenaste pege koje se brzo šire i nekrotiraju.


Mere zaštite podrazumevaju pre svega agrotehničke mere, na prvom mestu regulisanje temperature i vlažnosti vazduha i zemljišta u uslovima proizvodnje u zaštićenom prostoru. Tokom prohladnih i oblačnih dana smanjiti zalivanje i na taj način sniziti relativnu vlažnost vazduha i redovno provetravati.


Obolele plodove treba redovno odstranjivati. Hemijske mere borbe su takođe važne i na tržištu postoji veliki broj fungicida za ovu namenu. Treba voditi računa o broju tretiranja istim preparatom, zbog brzog razvoja rezistentnosti ove gljive. Treba kombinovati fungicide sa različitim mehanizmima delovanja i poštovati maksimalno dozvoljen broj tretiranja u toku jedne godine. Za suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti fungicidi na bazi sledećih aktivnih materija: hlorotalonil, iprodinil+fludioksonil.


Autor: dipl.ing.Tanja Mihajlović, PSSS Novi Pazar


Foto: Pixabay (bohdanchreptak)


The post Siva plesan i mere zaštite appeared first on ePoljoMagazin.