Leskovac za poljoprivredu daje 30 miliona


Od 14. do 25. septembra za poljoprivrednike sa područja Leskovca otvoren je konkurs za dodelu podsticaja namenjenih nabavci mašina i opreme, širenju zasada, unapređenje proizvodnje i promotivne aktivnosti. Iz budžeta grada izdvojeno je ukupno 30 miliona dinara, a za svaku od mera njegovi korisnici mogu da dobiju najviše od 30 do 50 odsto prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno 80 do 100 […]

Od 14. do 25. septembra za poljoprivrednike sa područja Leskovca otvoren je konkurs za dodelu podsticaja namenjenih nabavci mašina i opreme, širenju zasada, unapređenje proizvodnje i promotivne aktivnosti.

Iz budžeta grada izdvojeno je ukupno 30 miliona dinara, a za svaku od mera njegovi korisnici mogu da dobiju najviše od 30 do 50 odsto prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno 80 do 100 hiljada dinara po meri podsticaja.

Za svaku od mera gazdinstvo može da podnese samo jedan zahtev.


Kako se navodi na sajtu Grada Leskovca, za investicije u fizčku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – opremu za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, izdvojeno je 200.000 dinara. Za mašine i opremu za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; hranilice; pojilice; baleri; omotači bala i kombajni za stočnu hranu; kosilice; prevrtači sena), opredeljeno je 1.400.000 dinara.


Iz budžeta je za podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze izdvojeno 500.000 dinara. Povrtari, voćari i proizvođači cveća za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju mogu da dobiju 12.200.000 dinara. Za nabavku opreme i uređaja za setvu, sadnju i mulčiranje fond je 2.200.000 dinara.


Za sve poljoprivrednike koji nameravaju da se prijave na konkurs uslov je da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da za investiciju za koju podnose zahtev ne smeju koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim kreditne podrške. U slučaju kada korisnik nije vlasnik katastarskih parcela i objekta koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev, neophodno je da na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem fizičkim licem ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede. Neophodno je da namenski koristi i ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od pet godina od dana nabavke opreme, mašina i mehanizacije, odnosno izgradnje objekta.


Izvor: Agrosmart


Foto: Pixabay (Camera-man)


The post Leskovac za poljoprivredu daje 30 miliona (SRB) appeared first on ePoljoMagazin.