Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladim poljoprivrednicima otvoren do 5. marta


Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021.otvoren je do 5. marta.Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi […]

Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021.otvoren je do 5. marta.


Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.


Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:  1. Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

  2. Podrška preradi na gazdinstvu

  3. Podrška malim pivarama.


Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine.


Za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, bespovratna sredstva isplaćuju se avansno 75% od ugovorenih sredstava nakon zaključenja ugovora.

Za Podršku preradi na gazdinstavu i Podršku malim pivarama bespovratna sredstva isplaćuju se avansno 75% od ugovorenih sredstava nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:  • izvod iz Agencije za privredne registre, sa poreskim identifikacionim brojem;

  • potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019);

  • Original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu gde je nosilac poljoprivrednog gazdinstva preduzetnik ili pravno lice)


Ostatak od 25% ugovorenih sredstava isplaćuje se nakon realizovane investicije iz poslovnog plana (uključujući i sopstveno učešće od 10% i PDV), nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu dokumentaciju navedenu u tekstu poziva.


Više informacija o uslovima konkursa, prihvatljivim investicijama i potrebnoj dokumentaciji možete pročitati u tekstu konkursa


Prateća dokumentacija:Foto: Pixabay (yassineexo)


The post Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladim poljoprivrednicima otvoren do 5. marta (SRB) appeared first on ePoljoMagazin.