Problemi u pripremi i korišćenju silaže


Prilikom pripreme, čuvanja i korišćenja silaže javljaju se mnogi neželjeni efekti izazavani različitim uzrocima koji utiču na loše posledice i predstavljaju ozbiljne probleme koji se teško ili nikako ne mogu rešiti.Problemi koji se javljaju na takav način mogu se svrstati u nekoliko različitih skupina.I Prekomerno zagrevanje tokom fermentacije (preko 45°C)Uzroci koji dovode do ove pojave najčešće su vezani za:Visok sadržaj […]

Prilikom pripreme, čuvanja i korišćenja silaže javljaju se mnogi neželjeni efekti izazavani različitim uzrocima koji utiču na loše posledice i predstavljaju ozbiljne probleme koji se teško ili nikako ne mogu rešiti.


Problemi koji se javljaju na takav način mogu se svrstati u nekoliko različitih skupina.


I Prekomerno zagrevanje tokom fermentacije (preko 45°C)


Uzroci koji dovode do ove pojave najčešće su vezani za: • Visok sadržaj suve materije;

 • Veliku dužinu odrezaka;

 • Sporo punjenje silosa (produženo trajanje oksidacionih procesa u zelenoj masi);

 • Nedovoljno sabijanje i prodiranje vazduha u silos;

 • Kontaminacija nepoželjnim mikroorganizmima;

 • Loše slaganje mase;

 • Visoka temperatura ambijenta;

 • Prekidi u punjenju silosa usled padavina ili tehničkih razloga;

 • Padavine tokom provenjavanja mase;


II Površinsko kvarenje


Uzroci koji su vezani za povšinsko kvarenje pripremljene silažne mase uglavnom se svode na sledeće: • Visoka vlažnost materijala;

 • Prodiranje vazduha usled visokog sadržaja suve materije;

 • Velika dužina odrezaka;

 • Nedovoljno sabijanje;

 • Nekvalitetan pokrivač koji propušta padavine i vetar;

 • Sporo izuzimanje pripremljene silažne mase;

 • Velika površina za izuzimanje;


III Kvarenje mase u silosu


Kvarenje mase u silosima prouzrokovano je navedenim nedostacima: • Previsok udeo suve materije;

 • Velika dužina odrezaka;

 • Loše slaganje mase;

 • Nedovoljno sabijanje naslaganih slojeva mase;

 • Prodiranje vazduha u silos;

 • Prisustvo stare plesnive silaže, stajnjaka i drugih štetnih hraniva i materija;

 • Visoka vlažnost materijala;

 • Prisustvo korova i zemljišta dospelih sa silažnom masom;


IV Slabo delovanje inokulanata


Na dejstvo inokulanata mogu da utiču i neki neodgovarajući postupci: • Nepravilno sprovođenje tehnološkog postupka;

 • Upotreba drugih aditiva koji mogu da smanje aktivnost inokulanata;

 • Neodgovarajući silo objekti;

 • Pogodnost useva za siliranje;


V Smanjeno konzumiranje i iskorišćavanje


Spremljena silaža zbog pogrešnih postupaka i procesa u pripremi može da ima slabo iskorišćavanje odnosno konzumiranje. Uzroci su mnogobrojni: • Loš kvalitet pripremljene silaže;

 • Površinsko kvarenje;

 • Plesniva silaža;

 • Vlažna zaprljana ulazna masa;

 • Visok sadržaj suve materije;

 • Velika količina sirćetne ili buterne kiseline

 • Velika količina amonijaka ili nitrata;

 • Upotreba silaže pre završetka fermentacije ili prekomerno zagrevanje usled produženih oksidacionih procesa;

 • Promena u rasporedu ishrane i sastavu obroka;

 • Promena mesta hranjenja;

 • Neadekvatna oprema za izuzimanje transport i distribuciju;


VI Ceđenje biljnih sokova


Ovaj problem se javlja zbog: • zbog visoke vlažnosti materijala;

 • Suviše kratkih odrezaka prilikom sitnjenja mase;


Autor: savetodavac za stočarstvo Dragoljub Krajnović, PSSS Beograd


Izvor: ePoljoMagazin


Foto: Pixabay (InsaPictures )


The post Problemi u pripremi i korišćenju silaže appeared first on ePoljoMagazin.