Poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna T-500 po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije poziva proizvođače hleba za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama.Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa „T-500” („Sl. glasnik RS“, br. 106/21)  i Zaključka Vlade o interventnoj prodaji brašna tipa „T-500” proizvođačima hleba, 05 broj: 339- 10598/2021 od 18.11.2021.,Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija oglašava poziv proizvođačima […]

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije poziva proizvođače hleba za kupovinu brašna tipa

„T-500” po subvencionisanim cenama.


Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tipa „T-500” („Sl. glasnik RS“, br. 106/21)  i Zaključka Vlade o interventnoj prodaji brašna tipa „T-500” proizvođačima hleba, 05 broj: 339- 10598/2021 od 18.11.2021.,Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija oglašava poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama.


Svi proizvođači hleba sa teritorije Republike Srbije, koji su u momentu donošenja Uredbe bili registrovani za obavljanje pomenute delatnosti, zainteresovani za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi, mogu se prijaviti Uniji pekara Srbije, na broj telefona sekretara Slavice Petrović 062/ 878-1783 i imejl adresu: slavica0801@gmail.com ili Privrednoj komori Srbije na imejl adresu:

prehrambena@pks.rs.


Prijavljivanje traje od utorka 23. novembra 2021. godine pa do isteka količina brašna.

Kriterijumi za određivanje količina brašna tipa „T-500”, koje proizvođači hleba mogu kupiti iz robnih rezervi po subvencionisanim cenama su sledeći:  • Proizvođač hleba mora biti registrovan za proizvodnju hleba i peciva;

  •  Proizvođač hleba mora biti aktivno pravno lice, u smislu da se na dan objavljivanja Uredbe bavio proizvodnjom hleba;


Maksimalne količine brašna koje proizvođači hleba mogu kupiti biće određene proporcionalno njihovoj proizvodnji hleba od brašna tipa „T-500” za poslednja tri meseca.


Vodiće se računa o ravnomernoj raspodeli brašna na teritoriji Republike Srbije. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će konačne spiskove, sa određenim maksimalnim količinama brašna, prethodno ažurirane od strane Unije pekara Srbije i Privredne komore Srbije, dostavljati Republičkoj direkciji za robne rezerve na

nedeljnom nivou, sve do isteka količina subvencionisanog brašna tipa „T-500”. Proizvođači hleba, koji se nađu na spiskovima, u obavezi su da sa Republičkom direkcijom za robne rezerve zaključe ugovore o kupovini brašna, u kojima će se tačno definisati sve što je bitno za realizaciju posla.


Pšenično belo brašno „T-500“, koje će biti preuzimano iz skladišta Republičke direkcije za robne rezerve, je u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane na 50 kg neto mase sa propisanom deklaracijom, ili u drugu raspoloživu ambalažu.


Cena brašna iz robnih rezervi, iznosi 33 dinara po kilogramu, uključujući PDV, utovareno u vozilo kupca kod skladištara Pepubličke direkcije za robne rezerve. Troškove transporta brašna snose proizvođači hleba.

Nakon izvršene uplate sredstava, proizvođači hleba će dobiti pismeni nalog za preuzimanje pšeničnog brašna „T-500“, koje će se preuzimati u mlinovima, koji će vršiti meljavu za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve.

Kontakt osoba u Republičkoj direkciji za robne rezerve je Snežana Obradović, broj telefona 011/323-9052, Tatjana Delić 011/3343-652, Dragica Cajner 021/526-890.

Tekst poziva sa  Prijavom možete preuzeti OVDE.


Foto: Pixbay (webandi)


The post Poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna T-500 po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi (SRB) appeared first on ePoljoMagazin.