Stanje pšenice i uljane repice na terenu Sremske Mitrovice


Usevi pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica u zavisnosti od vremena setve i ostalih agrotehničkih mera se nalaze u fenofazi od tri do šest listova razvijeno (BBCH 13-16).Vizuelnim pregledom parcela pod pšenicom uočeno je prisustvo biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Simptomi su prisutni na pojedinim parcelama, na oko 6% biljaka.Na pojedinim biljkama prisutni su i simptomi […]

Usevi pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica u zavisnosti od vremena setve i ostalih agrotehničkih mera se nalaze u fenofazi od tri do šest listova razvijeno (BBCH 13-16).


Vizuelnim pregledom parcela pod pšenicom uočeno je prisustvo biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici). Simptomi su prisutni na pojedinim parcelama, na oko 6% biljaka.


Na pojedinim biljkama prisutni su i simptomi izmrzavanja.


Usevi uljane repice se nalaze u fenofazi osam listova razvijeno (BBCH 18). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na starijim ali i na nešto mlađim listovima. Procenat napadnutih biljka je 27%.


U okviru pega se jasno vide piknidi u kojima se nalaze piknospore koje služe za dalje zaražavanje. Ukoliko dođe do inficiranja stabljike uljane repice, ona se lomi a biljka propada.


Piknidi se održavaju u zemljištu do nekoliko godina, a jedna od preventivnih mera je poštovanje plodoreda i korišćenje zdravog semenskog materijala jer se patogen prenosi i semenom.


Prisustvo štetočina nije uočeno.


Izvor: PIS


Foto: Pixabay (PublicDomainPictures)


The post Stanje pšenice i uljane repice na terenu Sremske Mitrovice (SRB) appeared first on ePoljoMagazin.