Fuzarioza klasa, zaštita pšenice od bolesti i prihrana useva


Bolesti na pšenici mogu značajno uticati na smanjenje prinosa. Zaštita klasa pšenice je neophodna, a tretman je potrebno obaviti na početku cvetanja kako bi sprečili gljivice (fuzarioze) da nanesu štetu. Ovim tretmanom poboljšavamo kvalitet zrna i rod pšenice.Fuzariozu klasa pšenice prouzrokuje fitopatogena gljiva iz roda Fusarium, a štete koje nastaju ogledaju se u smanjenom prinosu i lošijem kvalitetu zrna. Gljiva […]

Bolesti na pšenici mogu značajno uticati na smanjenje prinosa. Zaštita klasa pšenice je neophodna, a tretman je potrebno obaviti na početku cvetanja kako bi sprečili gljivice (fuzarioze) da nanesu štetu. Ovim tretmanom poboljšavamo kvalitet zrna i rod pšenice.


Fuzariozu klasa pšenice prouzrokuje fitopatogena gljiva iz roda Fusarium, a štete koje nastaju ogledaju se u smanjenom prinosu i lošijem kvalitetu zrna. Gljiva proizvodi mikotoksine koji su štetni za ishranu čoveka i životinja. Infekcija prouzrokovačem fuzarioze klasa ostvruje se u cvetanju, u kišnim danima koji podižu relativnu vlagu vazduha, kao i toplo vreme u toj fazi. Pravovreme zaštita useva pšenice postiže se aplikacijom fungicida na početku fenofaze cvetanja.


Galenika-Fitofarmacija je obezbedila efikasna i ekonomična rešenja, dokazana u praksi, za suzbijanje biljnih bolesni pšenice:
Pylon postiže visoku efikasnost ukoliko se primenjuje preventivno pre nastanka infekcije. Ne postoji rizik od spiranja kišom jer preparat brzo prodire u biljno tkivo. Doza primene preparata iznosi 0,8 l/ha

ili


Duplex pro je fungicid koji sadrži kombinaciju dve aktivne materije (protiokonazol i azoksistrobin), koje pripadaju različitim hemijskim grupama i koje imaju različite mehanizme delovanja na patogene. Obe komponente pokazuju sistemično delovanje i visoku efikasnost u suzbijanju biljnih bolesti. Prvenstveno ispoljavaju visoku efikasnot u suzbijanju fuzarioza klasa, a njihova kombinacija pruža maksimalnu zaštitu useva pšenice. Doza primene preparata iznosi 0,8 l/ha

ili


Pylon plus nakon primene obezbeđuje dugotrajno delovanje na prouzrokovače bolesti. Snaga 3 aktivne materije (protiokonazol, azoksistrobin i trifloksistrobin) koje se nalaze u ovom preparatu, imaju veoma širok spektar delovanja. Fungicidnu aktivnost pokazuju prema ekonomski najznačajnijim bolestima pšenice. Doza primene preparata iznosi 0,5 l/ha.U suzbijanju fuzarioza klasa pšenice najbolje je primeniti fungicide na početku cvetanja, kada je 5-10% izbačenih prašnika iz klasa.


Suzbijanje štetnih insekata treba obaviti pravovremeno, jer i štetni insekti mogu značajno uticati na smanjenje prinosa. U tu svrhu koristimo insekticid Polux sa dozom primene 0,3 l/ha.


Uz tretman fungicidima, na početku cvetanja pšenice, preporučujemo primenu preparata za folijarnu prihranu pšenice, kako bi ostvarili visok prinos:


Activeg vegetative je visoko kvalitetan proizvod za profesionalce koji žele viši prinos. Formulisan je kao tečna NPK formulacija sa povećanim sadržajem azota u aminokiselinskom kompleksu. Direktno utiče na bolje nalivanje zrna pšenice, otklanjajući negativno dejstvo abiotskog i biotskog stresa. Primenom preparata intenziviramo porast, uz poboljšanje kvaliteta zrna.


Foligal super je univerzalno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima za prihranu pšenice. Pored dopunske ishrane makro i mikroelementima utiče i na bolje usvajanje i delovanje sredstava za zaštitu bilja. Iz tog razloga je vrlo korisno i praktično primeniti ga uz fungicidni tretman.


 


Primer kombinacije za II tretman u pšenici:

Pylon plus 0,5 l/ha

+

Polux 0,3 l/ha

+

Activeg Vegetative 3 l/ha.


Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!


The post Fuzarioza klasa, zaštita pšenice od bolesti i prihrana useva appeared first on ePoljoMagazin.