Štetočine u usevu šećerne repe


Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 5 do 7 listova razvijeno (BBCH 15-17).Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja repine muve (Pegomya betae) na do 4% biljaka.Repina muva ima od dve do tri generacije godišnje, od kojih je najštetnija prva koja se javlja u početnim fazama razvoja […]


Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 5 do 7 listova razvijeno (BBCH 15-17).


Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja repine muve (Pegomya betae) na do 4% biljaka.


Repina muva ima od dve do tri generacije godišnje, od kojih je najštetnija prva koja se javlja u početnim fazama razvoja šećerne repe. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu.


Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u list i hrane se parenhimom, prilikom čega obrazuju mine. Mine se spajaju u jednu veliku mehurastu minu, u kojoj se vide larve i ekskrementi. Delovi napadnutog lišća ili celi listovi venu, žute i suše se.


Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) na 7% biljaka.


U toku je naseljavanje ovih štetočina na useve šećerne repe.


Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima šećerne repe i signaliziraće pravo vreme za tretman.


Foto: Pixabay (Darkmoon_Art )


The post Štetočine u usevu šećerne repe (SRB) appeared first on ePoljoMagazin.