Šta je donela izmena Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju


Vlada Srbije donela je Uredbu o izmeni uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini (Službeni glasnik RSˮ, broj 67/22 od 17. juna 2022).Podsticaji za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa smanjeni su sa 738.001.000 na 723.001.000 dinara.Iznos podsticaja za organsk uproizvodnju sada iznosi 485.000 dinara umesto 500.000 dinara kako je bilo propisano prethodnim […]

Vlada Srbije donela je Uredbu o izmeni uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini (Službeni glasnik RSˮ, broj 67/22 od 17. juna 2022).


Podsticaji za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa smanjeni su sa 738.001.000 na 723.001.000 dinara.


Iznos podsticaja za organsk uproizvodnju sada iznosi 485.000 dinara umesto 500.000 dinara kako je bilo propisano prethodnim uredbama. Kada je reč o organskoj proizvodnji, za organsku biljnu proizvodnju izdvojeno je 185.000.00 dinara umesto 200.000.00 dinara.


Podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima uvećani su sa 633.905.000 na 648.905.000 dinara.


Za investicije u ruralnu infrastrukturu iznos je povećan sa  400.000.00 na 415.000.000 dinara.


Foto: Pixabay (nattanan23)


The post Šta je donela izmena Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (SRB) appeared first on ePoljoMagazin.