Skladištenje krompira


Da bi se sačuvao kvalitet krtola krompira duži vremenski period, zavisno od namene krompira, moraju se proizvedenim krtolama obezbediti adekvatni uslovi koji omogućavaju očuvanje kvaliteta, savremena skladišta ili uređeni trapovi. Od činilaca koji najviše utiču na čuvanje najvažniji su temperatura, vlažnost i svetlost.Krtola krompira je živi organizam i mora biti duže vreme skladišten sa minimalnim gubicima ako su biološke potrebe […]

Da bi se sačuvao kvalitet krtola krompira duži vremenski period, zavisno od namene krompira, moraju se proizvedenim krtolama obezbediti adekvatni uslovi koji omogućavaju očuvanje kvaliteta, savremena skladišta ili uređeni trapovi. Od činilaca koji najviše utiču na čuvanje najvažniji su temperatura, vlažnost i svetlost.


Krtola krompira je živi organizam i mora biti duže vreme skladišten sa minimalnim gubicima ako su biološke potrebe zadovoljene. Gubici usled skladištenja su obično rezultat sledećih procesa: promena u hemijskom sastavu (skrob-šećer), disanja, klijanja, gubitka vode iz krtola, oštećenja ekstremnim temperaturama, bolesti i dr.U procesu disanja krtola troši se kiseonik iz okolnog vazduha, a u tom procesu se oslobađa voda, ugljendioksid i toplota. Pri disanju nedozrelih krtola oslobađa se znatno više toplote nego kod zrelih.


Višak toplote u procesu disanja je potrebno ukloniti uduvavanjem svežeg vazduha u gomilu krompira. To se postiže ventilacijom i sistemom glavnih kanala.Temprature u skladištu zavise od namene krompira: za semenski krompir 2 – 5 0C , konzumni krompir 5 – 7 0C,čips 7-10 0C i pomfrit 6-8 0C.

Krompir se čuva bez prisustva svetlosti. U prisustvu svetlosti krtola postaje zelena. Zelene krtole su neupotrebljive za

jelo. Semenskom krompiru ne smeta prisustvo svetlosti. Preporučuje se relativna vlažnost vazduha oko 95 %.


Gubici u skladištu tokom šestomesečnog čuvanja


Period čuvanja   Savremeno skladište Klasično skladište Improvizovano skladište

I mesec 2 % min. 3 % 4 %

II mesec max. 0,5% 1 % 1 %

III mesec max 0,5 % 1% 1 %

IV mesec max. 0,5 % 1 % 1 %

V mesec 1 % min. 2 % min. 3 %

VI mesec 2 % min. 3 % min. 4 %

Ukupno 6 % 11-12 % 14 %


Autor: dipl.inž.polj. Boban Stanković, PSSS Leskovac


Foto: Pixabay (dmvl )


The post Skladištenje krompira appeared first on ePoljoMagazin.